פריט ידע ארגון הלמידה - מצב שגרה

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ארגון הלמידה - מצב שגרה

הנחיות לקיום למידה בשגרה (מצב 1)

  • עקרון האשכולות – מקצועות הלימוד אורגנו בארבעה אשכולות, ולכל אשכול הוגדרו מספר השעות. ביה"ס רשאי לבחור את היקף השעות שיילמד בכל מקצוע שנמצא באותו אשכול, ובלבד שיילמדו כל המקצועות.
  • עקרון היקף תוכנית הלימודים – תוכני החובה בתוכנית הלימודים יצומצמו לכ-70% מהתוכנית המלאה. ביה"ס רשאי לבחור ללמד גם תכנים נוספים מתוך ה-30% שהוגדרו כרשות. המשרד יעדכן בדבר מיקודים אלו במהלך חודש אוגוסט.
  • עקרון ארגון הלמידה – הוגדרו המקצועות שיש ללמד כל שבוע באופן שיטתי וקבוע על מנת לחזק את מיומנויות היסוד והיבטים חינוכיים-חברתיים (מסומנים בכחול). לצד זאת, הוגדרו מקצועות שניתן ללמד במיקוד זמן (מחצית שנה, שליש שנה, אחר) על מנת לאפשר גמישות ויעילות בהוראת התכנים.
  • עקרון ארגון הלומדים – הלמידה תיעשה במגוון הרכבים בהתאם לצורכי הלומדים ותוכנית הלימודים. למידה קבוצתית/כיתתית/שכבתית, למידה בקבוצות דו גיליות, רב גיליות, בקבוצות הומוגניות משתנות, קבוצות הטרוגניות ועוד. בחינוך היסודי אין ללמד בהקבצות!

דגשים נוספים

  • שמירה על מינימום שעות האורך של יום הלימודים.
  • שמירה על מינימום שעות בשבוע הלימודים.
  • שמירה על הזכויות הפרופסיונליות של עובדי ההוראה.
  • תכנון ההוראה ייבנה לאור ממצאי המיפוי הבית ספרי ובהתאם לתוכנית הממוקדת שתתפרסם בכל אחד מתחומי הדעת.
  • תכנית העבודה הבית ספרית תאושר בוועדה המלווה. במידה והוועדה לא תתכנס לפני פתיחת שנה"ל, התוכנית תובא לאישור המפקח.

מערכת השעות במגזר הדרוזי

אשכול מקצוע מינימום שעות הלימוד השבועיות
שכבת הגיל א ב ג ד ה ו
שעות אורך מחייבות לשבוע 29 29 31 31 32 32
שפה, מורשת, חברה ורוח שפת אם ערבית 15 15 13 11 11 11
היסטוריה (ה-ו)
גיאוגרפיה - אדם וסביבה (ה-ו)
זה"ב (א, ה)
מולדת, חברה ואזרחות (ב-ד)
מורשת דרוזית
תחום/ נושא נוסף לבחירה
תרבות ואורח חיים חינוך גופני 8 8 7 7 6 6
אמנות חזותית, מוזיקה, תיאטרון, מחול, קולנוע
שעת חינוך - מפתח הל"ב
כישורי חיים
מתמטיקה ומדעים

(מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה)

מתמטיקה 6 6 9 9 10 10
מדע וטכנולוגיה
שפה זרה אנגלית --- 2 4 5 5
שפה זרה עברית לדוברי ערבית[1] 2 2 5 5 5 5


* מקצועות המסומנים בכחול – מקצועות שיש ללמד כל שבוע באופן שיטתי וקבוע. * בתי"ס המלמדים במתכונת יוח"א יוסיפו שעות מתוך תקן שעות יוח"א.

[1] הוראת עברית לדוברי ערבית עפ"י חוזר מנכ"ל תשעו (1/א ), י" ז באלול התשע"ה 01, בספטמבר 016 "עברית על הרצף". השעות יוקצו מתוך התקן הבסיסי של ביה"ס כולל יוח"א, התקצוב הדיפרנציאלי ו/ או מסלי תקצוב אחרים המוקצים לביה"ס.

מערכת השעות במגזר הערבי והבדואי


אשכול מקצוע מינימום שעות הלימוד השבועיות
שכבת הגיל א ב ג ד ה ו
שעות אורך מחייבות לשבוע 29 29 31 31 32 32
שפה, מורשת, חברה ורוח שפת אם ערבית 15 15 13 11 11 11
היסטוריה (ה-ו)
גיאוגרפיה - אדם וסביבה (ה-ו)
זה"ב (א, ה)
דת ומורשת (אסלאם/ נצרות)
מולדת, חברה ואזרחות (ב-ד)
תחום/ נושא נוסף לבחירה
תרבות ואורח חיים חינוך גופני 8 8 7 7 6 6
אמנות חזותית, מוזיקה, תיאטרון, מחול, קולנוע
שעת חינוך - מפתח הל"ב
כישורי חיים
מתמטיקה ומדעים

(מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה)

מתמטיקה 6 6 9 9 10 10
מדע וטכנולוגיה
שפה זרה אנגלית --- 2 4 5 5
עברית לדוברי ערבית[1] 2 2 5 5 5 5


*  מקצועות המסומנים בכחול – מקצועות שיש ללמד כל שבוע באופן שיטתי וקבוע.

*  בתי"ס המלמדים במתכונת יוח"א יוסיפו שעות מתוך תקן שעות יוח"א.

[1] הוראת עברית לדוברי ערבית עפ"י חוזר מנכ"ל תשעו (1/א ), י" ז באלול התשע"ה 01, בספטמבר 016 "עברית על הרצף". השעות יוקצו מתוך התקן הבסיסי של ביה"ס כולל יוח"א, התקצוב הדיפרנציאלי ו/ או מסלי תקצוב אחרים המוקצים לביה"ס.