פריט ידע ארגון הלמידה - חטיבת ביניים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ארגון הלמידה - חטיבת ביניים

א. כללי

שנת הלימודים תשפ"א תיפתח במצב של למידה משולבת.

הלימודים יתקיימו באופן המשלב:

 1. למידה בתוך מוסדות החינוך בקבוצות קבועות של עד 18 תלמידים בקבוצת לימוד, לכל הפחות יומיים בשבוע (10 שעות שבועיות לכל הפחות) והיתר בלמידה מהבית, ובכלל זה למידה מרחוק. התלמידים יורשו ללמוד תוך מעבר בין חמש קבוצות קבועות (כיתה אורגנית, מגמות או הקבצות) לכל היותר.  
 2. למידה מרחוק ובכלל זה באמצעים דיגיטליים.

ב. ארגון מערכת השעות

 1. השעות השבועיות בכל שכבת גיל יכללו תמהיל של: למידה בבית הספר, למידה סינכרונית, למידה א-סינכרונית, ובנוסף שעות פרטניות.
 2. בבניית מערכת השעות, חשוב להגיע ככל הניתן לתמהיל השעות המפורט בטבלאות שלהלן תוך שמירה על:
  • היקף משרת עובד ההוראה.
  • היקף שעות הלמידה הפיזית שפורטו.

ג. טבלת השעות לפי מגזרים

להלן טבלת המקצועות בפריסה תלת-שנתית, המאפשרת למנהל לבחור את היקף השעות שיילמדו במהלך שלוש השנים בחטיבת הביניים, לצד מקצועות שיש ללמדם מדי שנה.

למנהל בית הספר ניתנת גמישות בהפעלת סל השעות כדי להתאימו לצורכי הלומדים ולאפשר תהליכי הוראה ולמידה משמעותיים, המספקים חוויית למידה רלוונטית ומאתגרת התואמת מציאות בעולם מורכב, רב-ממדי ומשתנה. זאת, בנוסף ללמידה במתווה משולב ובסגירה נקודתית של מוסדות חינוך באופן חריג.

מספר השעות מציין את סך השעות שיש ללמד במהלך שלוש שנים בחטיבת הביניים:

 • תחומי דעת הצבועים בכחול – יש ללמד בכל אחת מהשנים.
 • תחומי דעת שאינם צבועים - ניתן ללמד בתכנון רב-שנתי, ובכך לצמצם את מספר המקצועות הנלמדים בכל שנה (המלצת המזכירות הפדגוגית היא תכנון סמסטריאלי או תכנון דו-שנתי).
אשכול מקצוע סך הכול

בשלוש שנים

אשכול מדעים ומתמטיקה מתמטיקה 15
מדע וטכנולוגיה 14
אשכול מורשת רוח וחברה תנ"ך 6
תרבות יהודית ישראלית 5
היסטוריה 6
אזרחות 2
גאוגרפיה 6
אשכול שפות וספרות שפה עברית 9
ספרות 6
אנגלית 12
שפה זרה שנייה ערבית או צרפתית 6+3*
ליבת החינוך שעת חינוך 6
חינוך גופני 6
אוטונומיה בית ספרית תוספת שעות אורך לפי החלטת בית הספר למקצוע בחירה. מומלץ מתחום האומנויות (אומנות חזותית, מוזיקה, תיאטרון, מחול, קולנוע**) 5 שעות שבועיות על פני שלוש שנים
אוטונומיה בית ספרית


בחלוקת השעות הנותרות לאחר הקצאת השעות המחייבת, ניתן להקצות שעות אורך או רוחב בהתאם להחלטת בית הספר

בתקופת הקורונה תהווה הטבלה תשתית לבניית מערכת השעות המותאמת ללמידה משולבת.

לכל הפחות 10 שעות פיזיות לתלמיד בבית הספר, בקבוצות, והשאר לפי הצורך בלמידה מרחוק. המורה ימשיך ללמד את כל שעותיו, אך בחלוקה מחודשת לקבוצות בהתאם למודל הלמידה שנבנה בבית הספר.

אשכול מקצוע סך הכול בשלוש שנים
אשכול מדעים ומתמטיקה מתמטיקה 15
מדע וטכנולוגיה 14
אשכולות מורשת רוח וחברה תנ"ך 6
תושב״ע 5
היסטוריה 6
אזרחות 2
גאוגרפיה 6
אשכול שפות וספרות שפה עברית 9
ספרות 6
אנגלית 12
שפה זרה שנייה ערבית או צרפתית 6+3*
ליבת החינוך שעת חינוך 6
חינוך גופני 6
אוטונומיה בית ספרית תוספת שעות אורך לפי החלטת בית הספר למקצוע בחירה. מומלץ מתחום האומנויות (אומנות חזותית, מוזיקה, תיאטרון, מחול, קולנוע**) 5 שעות שבועיות על פני שלוש שנים
אוטונומיה בית ספרית


בחלוקת השעות , לאחר הקצאת השעות המחייבת, יש להקצות  בראש ובראשונה תוספת שעות לתנ"ך ולתושב"ע, ואת השעות הנותרות ניתן להקצות בשעות אורך או רוחב בהתאם להחלטת בית הספר

בתקופת הקורונה תהווה הטבלה תשתית לבניית מערכת השעות המותאמת ללמידה משולבת.

לכל הפחות 10 שעות פיזיות לתלמיד בבית הספר, בקבוצות, והשאר לפי הצורך בלמידה מרחוק. המורה ימשיך ללמד את כל שעותיו, אך בחלוקה מחודשת לקבוצות בהתאם למודל הלמידה שנבנה בבית הספר.

אשכול מקצוע סך הכול בשלוש שנים
אשכול מדעים ומתמטיקה מתמטיקה 15
מדע וטכנולוגיה 14
אשכולות מורשת רוח וחברה תרבות ומורשת דת 6
היסטוריה 6
אזרחות 2
גאוגרפיה 6
אשכול שפות וספרות שפת אם (שפה ערבית) 9
ספרות ערבית וכללית 6
עברית 15
אנגלית 12
ליבת החינוך שעת חינוך 6
חינוך גופני 6

אוטונומיה בית ספרית

תוספת שעות אורך לפי החלטת בית הספר למקצוע בחירה. מומלץ מתחום האומנויות (אומנות חזותית, מוזיקה, תיאטרון, מחול, קולנוע**) 5 שעות שבועיות על פני שלוש שנים
אוטונומיה בית ספרית


בחלוקת השעות הנותרות לאחר הקצאת השעות המחייבת, יש להקצות בראש ובראשונה שעות לעברית ואת השעות הנותרות ניתן להקצות שעות אורך או רוחב בהתאם להחלטת בית הספר

בתקופת הקורונה תהווה הטבלה תשתית לבניית מערכת השעות המותאמת ללמידה משולבת.

לכל הפחות 10 שעות פיזיות לתלמיד בבית הספר, בקבוצות, והשאר לפי הצורך בלמידה מרחוק. המורה ימשיך ללמד את כל שעותיו, אך בחלוקה מחודשת לקבוצות בהתאם למודל הלמידה שנבנה בבית הספר.

אשכול מקצוע סך הכול בשלוש שנים
אשכול מתמטיקה ומדעים מתמטיקה 15
מדע וטכנולוגיה 14
אשכול מורשת רוח וחברה תרבות ומורשת דת 6
היסטוריה 6
אזרחות 2
גאוגרפיה 6
אשכול שפות וספרות שפת אם (שפה וספרות) 15
עברית 15
אנגלית 12
ליבת החינוך שעת חינוך 6
חינוך גופני 6

אוטונומיה בית ספרית

תוספת שעות אורך לפי החלטת בית הספר למקצוע בחירה. מומלץ מתחום האומנויות (אומנות חזותית, מוזיקה, תיאטרון, מחול, קולנוע**) 5 שעות שבועיות על פני שלוש שנים
בחלוקת השעות הנותרות לאחר הקצאת השעות המחייבת, יש להקצות בראש ובראשונה 6 שעות על פני שלוש שנים לעברית שפה דבורה, ואת השעות הנותרות ניתן להקצות בשעות אורך או רוחב בהתאם להחלטת בית הספר

בתקופת הקורונה תהווה הטבלה תשתית לבניית מערכת השעות המותאמת ללמידה משולבת.

לכל הפחות 10 שעות פיזיות לתלמיד בבית הספר, בקבוצות, והשאר לפי הצורך בלמידה מרחוק. המורה ימשיך ללמד את כל שעותיו, אך בחלוקה מחודשת לקבוצות בהתאם למודל הלמידה שנבנה בבית הספר.


ד. דגשים נוספים בארגון הלמידה

 1. יש להקצות זמן ללמידה רגשית-חברתית הן בלמידה הפיזית והן בלמידה מרחוק (חינוך, כישורי חיים ובתחומי הדעת).
 2. מקצועות הלימוד יילמדו בהתאם לשיקולים פדגוגיים, בהתבסס על הידע של התלמידים ובהתאמה לתכניות הלימודים.
 3. חשוב להקפיד על פתיחה של יום הלימודים וסגירתו בשיח רגשי-חברתי.
 4. ביום למידה מרחוק, ובכלל זה למידה מהבית, מומלץ לשלב משימות א-סינכרוניות.
 5. חשוב לקיים שיח ותמיכה רגשית המתאפיינים בתקשורת אישית דואגת, אמפתית ופתוחה בסדירויות קבועות לפחות אחת לשבוע, ובתדירות גבוהה יותר ככל שיידרש (באמצעים מגוונים, פנים אל פנים, לפי תקנות הבריאות ובפלטפורמה הדיגיטלית).


ה. דגשים בהתייחס לצוות החינוכי

 • ניהול הכיתה ותכנון תהליך הלמידה מצוי באחריות מחנך הכיתה הן בלמידה פיזית והן בלמידה מרחוק ובכלל זה למידה מהבית.
 • תכנון ההוראה ייבנה לאור ממצאי המיפוי הבית ספרי ובהתאם לתכנית הממוקדת שתתפרסם בכל אחד מתחומי הדעת.
 • בבניית מערכת השעות לא תהיה פגיעה בהיקף המשרה של עובדי ההוראה.
 • לרשות המורים - שיעורים מוקלטים במערכת השידורים הלאומית (VOD), ומגוון תכנים המותאמים ללמידה מרחוק בפורטל התוכן החינוכי של משרד החינוך.